EU projekt

Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada

KORISNIK: Općina Stari Mikanovci

ZAŽELI - Program zapošljavanja žena

Zaželi

O projektu

Provedbom ovog projekta na području općine Stari Mikanovci izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije 90 starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom i povećavanje kvalitete života tih osoba tako i na borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na lokalnom tržištu rada.

Zaželi Mikanovci

Novosti

Scroll to Top