O Projektu

Rollup
NAZIV PROJEKTA

Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada

 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci
 • Područje: Zapošljavanje, socijalno uključivanje
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.13
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena -faza II
 • Naziv projekta: Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada
 • Prijavitelj: Općina Stari Mikanovci
 • Korisnik: Općina Stari Mikanovci
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 385 950 kn (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)
 • Odgovorna osoba: Mario Milinković
 • Koordinator zaposlenih žena: Mario Šipić
 • Voditelj: Danijela Ljubas
 • Razdoblje provedbe projekta: listopad 2020. – ožujak 2022.

Unatoč pozitivnim gospodarskim kretanjima na razini Republike Hrvatske od 2015. godine do danas te smanjenju stope nezaposlenosti, ista je još uvijek iznad prosjeka EU,a sve su izraženije nejednakosti među pojedinim kategorijama nezaposlenih osoba, posebno osjetljivu tj. ranjivu skupinu čine žene srednje i starije životne dobi, a napose one nižih stupnjeva obrazovanja. Stopa registrirane nezaposlenosti u RH u prosincu 2019.godine iznosila je 7,7% prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Gledajući nezaposlenost po skupinama najviše je nezaposlenih bilo u skupini od 50 do 54 godine – 13,1%. U obrazovnoj strukturi nezaposlenih osoba najbrojenije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 3 godine i školom za KV i VKV radnike (30,3%) od čega je 48% žena.

U Vukovarsko – srijemskoj županiji je početkom 2020.godine zabilježeno prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ukupno 7.062 nezaposlene osobe od čega je 4.059 nezaposlenih žena.

Uzimajući u obzir da poslodavci, unatoč relativno niskoj stopi nezaposlenosti, imaju velike mogućnosti odabira novih zaposlenika/ca kroz uvoz radne snage sa stranih tržišta, žene iz navedenih kategorija su u opasnosti teškog pronalaženja zaposlenja, trajne nezaposlenosti i socijalne isključenosti, što, osim egzistencijalnih, može imati negativne posljedice i na zdravstveno stanje tih osoba. Istovremeno, kao posljedica opće društveno-ekonomske situacije, ali i iz raznih drugih razloga, postoji veliki broj osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili soba s invaliditetom kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu u smislu obavljanja osnovnih aktivnosti kao što su održavanje higijene tambenog prostora,odjeće, spremanja obroka i sl.

Općina Stari Mikanovci koja se nalazi u III.skupini prema indeksu razvijenosti (stopa ezaposlenosti Vukovarsko-srijemske županije u 2018.godini 15,9%, index razvijenosti općine 56,15% prosjeka RH) se, u cilju smanjenja ezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju te povećavanja kvalitete života i prevencije prerane institucionalizacije osoba u starijoj dobi, osoba nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom, odlučila na uključivanje u program „Zaželi II“ te je, u suradnji s HZZ-om i Centrom za socijalnu
skrb, napravila analizu stanja ciljnih skupina i krajnjih korisnika sukladno uvjetima Natječaja.

Rezultati analize ukazuju na 15 žena koje odgovaraju uvjetima ciljne skupine te će iste biti uključene u projekt. Isto tako, definirano je 90 krajnjih orisnika koji odgovaraju uvjetima Natječaja. Iz navedenog proizlazi da će svaka žena uključena u projekt tijekom 12 mjeseci pružati pomoć u obavljanju svakodnevnih poslova za 6 krajnjih korisnika.

Također, svih 15 žena će pohađati programe edukacija definirane u suradnji s HZZ-om i sukladno potrebama tržišta rada, što pokazuje visoki stupanj želje i htijenja tih žena za uključivanje na tržište rada. Tijekom ili po završetku projekta žene će steći certifikat/diplomu /svjedodžbu/potvrdu o osposobljavanju izdanu od strane ovlaštene institucije čime si uvelike povećavaju izglede za pronalaženje posla. Ovim projektom bi se pomoglo objema navedenim skupinama: žene u nepovoljnom položaju bi se uključile na tržište rada, što bi uvelike pozitivno djelovalo u borbi protiv siromaštva i smanjenju nezaposlenosti dok bi se istovremeno preventivno djelovalo na probleme prerane institucionalizacije te poboljšalo kvalitetu života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom.

 

Ciljevi projekta su:
1. Unaprijediti radni potencijal žena u nepovoljnom položaju zapošljavanjem u lokalnoj zajednici.
2. Povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika projekta.
Provedbom ovog projekta na području općine Stari Mikanovci izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije 90 starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom i povećavanje kvalitete života tih osoba tako i na borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na lokalnom tržištu rada.

Sastavni dio projekta je edukacija žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Vrsta edukacija će se odrediti u suradnji s HZZ-om, ovisno o specifičnim potrebama na tržištu rada, a bit će provedena od strane ovlaštenih institucija za tu vrstu edukacija. Na taj način će se žene nižih stupnjeva obrazovanja ili vrste obrazovanja koje tržište rada ne potražuje osposobiti za poslove koji će im pružiti priliku za uključivanje na tržište rada i pronalaženje trajnog zaposlenja. Na taj se način osigurava ispunjenje ciljeva i održivost projekta i nakon njegovog završetka.

1 385 950 kn

Vrijednost Projekta

100 %

Intenzitet potpore

15

Broj zaposlenih žena

90

Krajnjih korisnika

Ciljevi i očekivani rezultati

Provedbom ovog projekta na području općine Stari Mikanovci izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije 90 starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom i povećavanje kvalitete života tih osoba tako i na borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na lokalnom tržištu rada.

Scroll to Top