ZAŽELI – Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

„Program „Zaželi“ najveći je projekt Europskog socijalnog fonda, ali i njegova srž, jer uključuje sva tri temeljna prioriteta – zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje, tri stupa koja omogućavaju kvalitetan i uključiv život u zajednici“ - rekao je 8. siječnja u Vukovaru Ministar rada i mirovinskoga sustava na uručivanju 18 ugovora među kojima je bio i projekt "Zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na području Općine Stari Mikanovci" vrijedan 1.852.447,35 kuna

12 ZAPOSLENIH ŽENA

Broj žena iz ciljne skupine uključenih u Projekt

87 KRAJNJIH KORISNIKA

Broj krajnjih korisnika koji odgovaraju uvjetima Poziva

1.852.447,35 kuna

100% financirano iz Europskog socijalnog fonda

Europska unija - Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi
ESF.HR

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

NOVOSTI

OPĆINA STARI MIKANOVCI

ZAŽELI - Zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na području Općine Stari Mikanovci

Adresa: Školska 1, Stari Mikanovci
Telefon: 210-348, 210-274, 210-349, 210-280
Telefaks: 210-277
E-mail: opcina.stari.mikanovci@vk.t-com.hr
Radno vrijeme: 7 – 15 h

Kontaktirajte nas