OSNOVNE INFORMACIJEKRATKI OPIS PROJEKTAPROJEKTNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:PARTNERI NA PROJEKTUCILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

Fond: Europski Socijalni Fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Područje: Zapošljavanje
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.05
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena
Naziv projekta: Zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na području Općine Stari Mikanovci
Prijavitelj: Općina Stari Mikanovci
Korisnik: Općina Stari Mikanovci
Ukupna vrijednost projekta: 1.852.447,35 kn (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)
Odgovorna osoba:  Mario Milinković
Voditeljica projekta:  Stana Pavičić
Koordinatorica zaposlenih žena:  Melita Vranješević
Razdoblje provedbe projekta: 8. siječanj 2018. – 8. srpanj 2020.

Svrha i opravdanost projekta

Unatoč pozitivnim gospodarskim kretanjima na razini Republike Hrvatske od 2015. godine do danas, nezaposlenost ostaje jedan od ključnih problema. Unutar kategorije nezaposlenih osoba, posebno osjetljivu tj. ranjivu skupinu čine žene srednje i starije životne dobi, a napose one nižih stupnjeva obrazovanja.

Uzimajući u obzir da poslodavci, u situaciji visoke nezaposlenosti, imaju velike mogućnosti odabira novih zaposlenika/ca, žene iz navedenih kategorija su u opasnosti teškog pronalaženja zaposlenja, trajne nezaposlenosti i socijalne isključenosti, što, osim egzistencijalnih, može imati negativne posljedice i na zdravstveno stanje tih osoba. Istovremeno, kao posljedica opće društveno-ekonomske situacije, ali i iz raznih drugih razloga, postoji veliki broj osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu u smislu obavljanja osnovnih aktivnosti kao što su održavanje higijene stambenog prostora, odjeće, spremanja obroka i sl.
Općina Stari Mikanovci (stopa nezaposlenosti Vukovarsko-srijemske županije 26,6%, index razvijenosti općine 56,15% prosjeka RH) se, u cilju smanjenja nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju te povećavanja kvalitete života i prevencije prerane institucionalizacije osoba u starijoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom, odlučila na uključivanje u program „Zaželi“ te je, u suradnji s HZZ-om i Centrom za socijalnu skrb Vinkovci, napravila analizu stanja ciljnih skupina i krajnjih korisnika sukladno uvjetima Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Rezultati analize ukazuju na 23 žene koje odgovaraju uvjetima ciljne skupine, od kojih će 10 biti uključeno u projekt (13 neće biti uključeno iz osobnih razloga). Isto tako, definirano je 75 krajnjih korisnika koji odgovaraju uvjetima Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Također, svih 10 žema će pohađati pripreme edukacije definirane u suradnji s HZZ-om i sukladno potrebama tržišta rada. Tijekom ili po završetku Projekta žene će steći certifikat/diplomu/svjedođbu/potvrdu o osposobljavanju izdanu od strane ovlaštene institucije čime si uvelike povečavaju izglede za pronalaženje posla.
Ovim projektom bi se pomoglo objema navedenim skupinama: žene u nepovoljnom položaju bi se uključile na tržište rada, što bi uvelike pozitivno djelovalo u borbi protiv siromaštva i smanjenju nezaposlenosti dok bi se istovremeno preventivno djelovalo na probleme prerane institucionalizacije te poboljšalo kvalitetu života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom.

Projektni prijedlog se uklapa u strateške dokumente na nacionalnoj razini na sljedeći način: doprinosi ispunjenju cilja „pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u RH“ iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, u skladu je s osnovnom svrhom Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014-2020 – postizanje osiguranja minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te osiguranja uvjeta za sprečavanje novih pojava siromaštva i socijalne isključenosti. Na EU razini izdvajamo uklapanje u Preporuku Europske komisije o Europskom stupu socijalnih prava na način da se projektnim prijedlogom doprinosi boljem funkcioniranju sustava socijalne skrbi te daje doprinos postizanju pune zaposlenosti.

1. Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici;
2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
3. Promidžba i vidljivost;
4. Upravljanje projektom i administracija.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci te Centar za socijalnu skrb Vinkovci. Organizacija partnera je ustrojena na način da su za podršku projektima ustrojeni odjeli za provođenje projekata.

HZZ kao partner na projektu ima zadatak da prijavitelju sugerira potrebe tržišta rada a sve s ciljem provođenja takovih programa obrazovanja i osposobljavanja kojima će se polaznicima istih nakon završetka osigurati lakši pronalazak trajnog zaposlenja.

Centar za socijalnu skrb Vinkovci ima zadatak osigurati informacije o krajnjim korisnicima projekta na način da se isti identificiraju te da se osigura da isti nisu paralelno uključeni u slične ili iste projekte pomoći.

Praktični dio osposobljavanja odabranih ranjivih skupina odvijati će se u prostorima prijavitelja koji raspolažu svom potrebnom komunalnom i komunikacijskom infrastrukturom

1. Unaprijediti radni potencijal žena iz ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici;

2. Povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Provedbom ovog projekta na području općine Stari Mikanovci izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije 89 starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom i povećavanje kvalitete života tih osoba tako i na borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na lokalnom tržištu rada.

 

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Stari Mikanovci

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Europska unija

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija